^Do góry
  
  
  

logo LS

Penfriends from Cambridge

logo etwinning

instaling

2043941
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
52
1276
1328
5667
2043941

Twoje IP: 35.172.233.215

Środki czystości i higieniczne

Zapytanie cenowe

 1. Zamawiający – Szkoła Podstawowa Nr 132 ,ul. Grabowska 1, 01-236 Warszawa

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Dostawa i zakup środków czystościowych, higienicznych i piorących do placówki. Dostawy planowane są w miesiącach tj. kwiecień, maj/czerwiec, październik/listopad. Środki sprzedawane muszą posiadać stosowne atesty higieniczne i dopuszczenia Państwowego Instytutu Zdrowia.
  Termin realizacji zamówienia – umowa zawarta od 15.03.2020-31.12.2020
 3. Okres gwarancji – możliwość zagwarantowania stałej ceny w okresie obowiązywania umowy, bezpłatny transport z wniesieniem we wskazane miejsce położone na parterze.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty – 01-236 Warszawa, ul. Grabowska 1
     w terminie do 02.03.2020
 5. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Zielińska – kierownik gospodarczy
 7. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Do oferty należy załączyć aktualny wyciąg CDEiG lub KRS oraz wyciąg wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT tzw. „biała lista podatników” ze wskazaniem nr konta. W przypadku braku wpisu należy złożyć stosowne oświadczenie wyjaśniające zwolnienie z tego obowiązku wraz z podstawą prawną. Atesty higieniczne środków znajdujących się w ofercie.

Podpisaną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Dostawa i zakup środków czystościowych, higienicznych i piorących do placówki”.

Do oferty należy dołączyć integralną część zapytania , w którym wymienione są produkty sprzedażowe. (pobierz)

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 132 Rights Reserved.